Lasha Mutual Fine Art

Ukrainian Church In Prague

watercolour,  pen and ink – aprox. 7 x 10 inches – 2001

Shopping Cart